Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu lunfix.pl

 

  1. DEFINICJE

1.1. Administrator – LUN FIX SP. Z O. O. z siedzibą w Lesznowoli, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z Sąd Rejonowy dla Warszawy pod numerem KRS 0000743401, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 1231407328REGON 380950968.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Strona Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem lunfix.pl.

1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

  1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Administrator zbiera dane osobowe od użytkowników Strony Internetowej w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.

2.2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

2.2.1 rejestracji konta na Stronie Internetowej;

2.2.2 składania zamówienia na Stronie Internetowej.

2.3. Podczas rejestracji konta na Stronie Internetowej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

2.4. Podczas korzystania ze Stron Internetowych lunfix.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2.5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Internetowej.

2.6. Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowań użytkownika. System ten jest zintegrowany z Stroną Internetową i każdy użytkownik może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. W przypadku dokonania rejestracji konta na Stronie Internetowej dane Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie Internetowej.

3.2. W celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

3.3. W celu obsługi zamówień dokonywanych bez rejestracji użytkownika.

3.4. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

3.5. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

3.6. W przypadku dokonania zakupu na Stronie Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

3.6.1 Firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

3.6.2 Firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

3.6.3 Poczcie Polskiej S.A. Warszawie.

3.6.4 „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi dostawy do kiosków i saloników prasowy sieci RUCH.

3.7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

3.8. W celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (system rekomendacji, marketing automation).

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych do powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

  1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

4.1. Strona Internetowa lunfix.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies, które są zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

4.2. Administrator wykorzystuje trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:

4.2.1 „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Strony Internetowej)

4.2.2 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.2.3 „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Strony Internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Strony Internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Strony Internetowej.

4.3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

4.3.1 uwierzytelniania Użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika na Stronie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.3.2 analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze Strony Internetowej lunfix.pl co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

4.4.1 zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

4.4.2 popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

4.5. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej lunfix.pl i jej podstron, Użytkownik może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Użytkownik powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej lunfix.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

6.2. Prawo uzyskania kopii danych

6.3. Prawo do modyfikacji danych osobowych.

6.4. Prawo do usunięcia danych

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

6.6. Prawo do przenoszenia danych

6.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

6.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

6.9. Prawo wycofania zgody

6.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.11. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: lunfixsale@gmail.com Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.

  1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

7.2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

7.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: lunfixsale@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@lunfix.pl

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl