Elektrody UONI - 13/15

Znak towarowy ™ Monolith
Pokrycie zasadowe
Warunki stosowania Elektrody ogólnego przeznaczenia
Średnica, mm 2,5 mm – 3,5 mm
Opakowanie 2,5 kg

Elektrody UONI-13/55 przeznaczone są do spawania szczególnie kluczowych konstrukcji ze stali węglowych (typu 08, 20, 20L, St3) i niskostopowych (typu 16GS, 09G2S), S235-S355, P235-P355, E295 (zgodnych z EN 10027-1, EN 10028-2, EN 10028-3).
Stosuje się w przypadku gdy do metalu szwów wykazują zwiększone wymogi według plastyczności i uderzeniowej lepkości, w szczególności, przy pracy w warunkach zniżonych temperatur.

WARUNKI STOSOWANIA

Spawanie elektrodami UONI-13/55 przeprowadzają na prądzie stałym odwrotnej polaryzacji, we wszystkich przestrzennych położeniach oprócz pionowego z góry-na dół. Spawanie rekomenduje się przeprowadzać krótkim łukiem lub opieraniem po oczyszczonych skrajach szwu prądem stałym odwrotnej polaryzacji. Napięcie na łuku 23-27 V. Elektrody marki UONI-13/55 są wrażliwe do utworzenia porowatości przy obecności rdzy i oleju na skrajach spawanych elementów, a także przy wydłużeniu długości łuku.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

Elektrody marki UОNI-13/55 zabezpieczają stabilne palenie się łuku, otrzymanie metalu szwu z wysoką odpornością na utworzenie krystalizacyjnych pęknięć i zawartością wodoru nie więcej niż 10 cm³/100 g. Dopuszcza się spawanie szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji metalowych, pracujących pod dynamicznymi obciążeniami w warunkach niskich temperatur (do – 40°С), naczyń, pracujących pod ciśnieniem. Mają szerokie zastosowanie w budownictwie, okrętownictwie, budownictwie zbiorników. Jest możliwe spawanie metalu dużej grubości, napawanie elementów techniki rolniczej, zaspawanie defektów odlewów.

WYŻARZANIE PRZED SPAWANIEM

W warunkach normalnego przechowywania nie wymagają wyżarzania przed spawaniem. W przypadku zwilżenia niezbędne jest wyżarzanie przed spawaniem: 300-350°С w ciągu 60 min