Elektrody rutylowe Monolit (E420RC)

Znak towarowy ™ Monolith
Pokrycie Rutylowo-celulozowe
Warunki stosowania Elektrody ogólnego przeznaczenia
Średnica, mm 2,5 mm – 3,5 mm
Opakowanie 2,5 kg

Uniwersalna elektroda do szerokiego stosowania w przemyśle ze zmniejszoną wielkością wydzielania spawalniczego aerozolu. Przeznaczona jest do ręcznego łukowego spawania na prądzie stałym lub przemiennym, zwykłych i odpowiedzialnych konstrukcji z niskowęglowych marek stali, we wszystkich przestrzennych położeniach (oprócz pionowego z góry na dół do elektrod o średnicy 5,0 mm)

WARUNKI STOSOWANIA

• Współczynnik napawania 8,5 – 9,5 g/А.h. Zużycie elektrod na1 kg napawanego metalu 1,75 kg.
• Elektrody marki Monolith RC przeznaczone są do spawania narożnych, stykowych, nakładanych łączeń z metalu o grubości od 3 do 20 mm.
• Elektrody są nieczułe do jakości przygotowania skraji, obecności rdzy oraz innych powierzchownych zabrudzeń.
• Przy montażowym spawaniu jest możliwa praca we wszystkich przestrzennych położeniach bez przemiany spawalniczego prądu.
Spawanie pionowych szwów sposobem „z góry-na dół” wykonuje się krótkim łukiem albo opieraniem.
Nie powinno dopuszczać się do zaciekania żużlu z przodu łuku. Do tego kąt podniesienia elektrody do linii pionowej powinein wynosić 40 – 70 C. W dolnym położeniu elektrodę rekomenduje się nachylać w kierunku spawania na 20 – 40° od linii pionowej.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

• Elektrody marki Monolith RC różnią się od analogicznych towarów innych producentów zmniejszoną wielkością wydzieleń i intensywnością utworzenia spawalniczego aerozolu i manganu przy spawaniu metalu. To wszystko zostało osiągnięte przez dobór gatunkowych surowców oraz wysokim poziomem kontroli procesów technologicznych przy produkcji elektrod.
Instytutem Spawania Elektrycznego im. Е.О. Patona Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Instytutem Medycyny Pracy Аkademii Nauk Medycznych Ukrainy zostało potwierdzone, iż wydzielanie manganu jest obniżone więcej niż na 30%, wydzielanie szkodliwych substancji w spawalniczym aerozolu jest obniżone więcej niż na 28%.
• Elektrody marki Monolith RC różnią się lekkim początkowym i ponownym zapaleniem, miękkim i stabilnym paleniem się łuku,
zabezpieczają małe straty metalu od rozbryzgiwania, równomierne topnienie się pokrycia, doskonałe kształtowanie metalu szwu, lekkie oddzielenie się żużlowej skorupy.
• Pozwalają wykonywać spawanie na ostatecznie niskich prądach. Dla elektrod małej średnicy spawanie może odbywać się od źródeł zasilania, które mogą być włączone do sieci domowej.
• Łatwa obsługa elektrod umożliwia pracę początkującym spawaczom
• Lekkie obchodzenie się z elektrodami daje możliwość wykonywać spawanie początkującym spawaczom.
• Spawanie w trudnodostępnych miejscach. Możliwość zginania elektrody bez uszkodzenia powłoki.
• Jest możliwe spawanie na utlenionych, maślanych i zabarwionych powierzchniach.

WYŻARZANIE PRZED SPAWANIEM

W normalnych warunkach przechowywania nie wymagają wyżarzania przed spawaniem. W razie zwilżenia niezbędne jest wyżarzanie: 110±10°С w ciągu 25-30 minut.